امروز پنجشنبه 10 آذر 1401 bnkiani.cloob24.com
1
برای انجام آزمون t استیودنت اعم از این که برای دو نمونه مستقل انجام شود یا دو نمونه وابسته، غیر از فرض نرمال بودن توزیع داده ها در دو گروه مورد مقایسه، لازم است واریانس دو گروه نیز از نظر آماری اختلاف نداشته باشد. 

در آزمون t برای مقایسه دو نمونه مستقل و در نرم افزار SPSS آزمون لیون شرط برابری واریانس ها را بررسی نموده و بر اساس p-value آن می توان قضاوت را انجام داد. اما در آزمون t جفتی برای مقایسه دو نمونه وابسته لازم است به صورت دستی آزمون F انجام شده و برابری واریانس ها بررسی شود. جهت انجام آسان این آزمون می توان از دستور زیر در نرم افزار Excel استفاده نمود:

=ftest(array1,array2)

در صورت عدم برابری واریانس ها لازم است با انجام تبدل های مختلف واریانس ها را همگن نمود و در صورت عدم موفقیت لاجرم از معادل ناپارامتری آزمون های t  مستقل و t جفتی استفاده می شود که به ترتیب عبارتند از من-ویتنی و ویلکاکسون جفتی.

 

ماخذ: کیانی بهمن. 1393. کاربرد روش های پیشرفته آماری در منابع طبیعی، انتشارات دانشگاه یزد، 522 صفحه.

 

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه